Nôi Đại Long Hưng (2 tầng)

1.449.000

Sức đưa (kg) : 3 – 32

Trọng lượng (kg) : 17.2

Kích thước khối (cm) (dxrxc) : 115 x 65 x 104

Kích thước nôi nằm (cm) : 100 x 60 x 60

Kích thước thùng (cm) : 116.5 x 69 x 19.5