Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương

150.000

Nhuộm Tóc Dược Liệu Thái Dương là lên màu cực chuẩn mà tóc lại bóng mượt đều màu, thành phần tự nhiên mà không gây hại cho tóc.