Máy tỉa lá cành cây cầm tay dùng pin 7V Black&Decker GSL700KIT-B1

1.150.000