Combo Dung Dịch Đánh Bóng Bề Mặt Sơn 0.5L + Dưỡng Đen Bóng Lốp Focar 0,5L

265.000

Bộ 2 sản phẩm làm bóng bề mặt sơn + dưỡng & làm bóng lốp Focar 500ml gồm:

– 1 chai dung dịch làm bóng bề mặt sơn Liquid Car Polish 50ml Focar

– 1 chai dung dịch dưỡng và làm bóng lốp Tire Care 50ml Focar