Chiếu cói cao cấp Xuân Hòa 2m x 2m2

420.000

– Hàng Việt Nam chất lượng cao

– Chiếu gấp đôi, cây cói nhỏ, đều, gia công tỉ mỉ

– Có nhiều kích cỡ cho bạn chọn lựa