Chai thông tác đường ống cao cấp 500gr KAO

175.000