Bộ chùi rửa phanh xe mâm xe JET FOAM Brake Dust Remover

500.000 350.000

Bộ chùi rửa phanh xe mâm xe JET FOAM Brake Dust Remover tẩy sạch hoàn toàn bùn đất, vết nhơ trên mâm xe và phanh xe.